คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.08.2565
13
0
แชร์
06
สิงหาคม
2565

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยนางสาวอรุณี มนปราณีต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 2 พร้อมคณะผู้ตรวจ เข้าพบนายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฯ การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ณ รพ.สต. หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวรุตม์ โพธิ์ประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลหลุมดิน พร้อมด้วยนางณิชารีย์ ศุภวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลหลุมดิน และพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประกอบด้วย
นางสาวยุพา โล่สวัสดิ์กุล ที่ปรึกษารองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
นายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
นายธนากร เลี้ยงฤทัย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในพื้นที่

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน