คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมสรุปผลการนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.08.2565
6
0
แชร์
04
สิงหาคม
2565

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางสาวอรุณี มนปราณีต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมสรุปผลการนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ในประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงาน ซึ่งคณะผู้นิเทศนำโดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ได้อภิปราย ซักถาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในปี 2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

กตส.ร่วมสรุปผลการนิเทศงาน 65 ศอ.1 เชียงใหม่
ขนาดไฟล์ 314KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน